یادداشت های یک برنامه نویس

نکات برنامه نویسی ، معرفی نرم افزار و علایق شخصی

زنان شاهنامه

نام های زنان و دختران در شاهنامه فردوسی

صد سال داستان نویسی ایران (کتاب)

کتاب صد سال داستان نویسی ایران اثر حسن میرعابدینی شامل چهار جلد یک مرجع بی نظیر در حوزه ادبیات داستانی معاصر (از مشروطه تا به امروز) است. با خواندن این کتاب گویی تمامی داستان ها و رمان های مهم و تاثیرگذار نوشته شده در صد سال اخیر را خوانده اید. و با روند رشد داستان نویسی معاصر آشنا می شوید.